Liczba odwiedzin strony: 17430 Osób na stronie: 4
 

Danielewicz Józef. Kancelaria adwokacka

 
 
Danielewicz Józef. Kancelaria adwokacka
 
Staromiejska 2 lok. 19
09-404 Płock
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 227 poz. 1665 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 35/05
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 4 grudnia 2006 r. sygn. akt P 35/05 (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2006 r.) Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki - przewodniczący, Jerzy Ciemniewski - sprawozdawca, Ewa Łętowska, Jerzy Stępień, Mirosław Wyrzykowski, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 4 grudnia 2006 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa...
Monitor Polski 2003 Nr 42 poz. 624 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z dnia 5 września 2003 r.) Rej. 71/2003 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają...